Over ons

De Retina Repair Foundation heeft als doel onderzoek te stimuleren naar nieuwe behandelmethoden voor netvliesziekten. Daarnaast steunen we projecten  die er op gericht zijn om de  hedendaagse netvlieschirurgie beschikbaar te maken in afgelegen gebieden/ontwikkelingslanden.

Netvlies chirurgie is door verregaande standaardisatie van technieken en optimalisatie van apparatuur een vanzelfsprekende behandelwijze geworden in de Westerse wereld met veelal reproduceerbaar goede resultaten.  Desondanks zijn er nog talrijke beperkingen aan de huidige behandelwijze die verdere verbetering van de resultaten in de weg staan.  Zo vermogen we nog steeds zeer weinig tegen de neiging tot littekenreactie. Dit fenomeen treedt op bij ongeveer 10% van de patiënten met een netvliesloslating. De precieze oorzaak is nog niet  bekend, de zuiver chirurgische aanpak van het probleem levert matige resultaten en helaas zijn er maar zeer weinig therapeutische ontwikkelingen in de voorbije decennia. Littekenreactie vormt nochtans een fundamentele rem voor de verdere ontwikkeling van dit vakgebied onder meer omdat invasieve chirurgische technieken zoals implanteren van microchips door littekenreactie gecompliceerd kunnen worden.

Een ander voorbeeld is onze kennis van de natuurlijke “kleverigheid” die ervoor zorgt dat een gezond netvlies mooi aan ligt tegen zijn voedende laag. Na een loslating verdwijnt deze voor lange tijd. Het herstellen van deze kleverigheid zou de basis kunnen vormen voor veel minder invasieve behandelwijze voor een netvliesloslating maar ook op dit domein is er in meer dan 2 decennia geen vooruitgang gemaakt.

De behandeling van netvlieslijden op basis van verstopte bloedvaten of vaattumoren staat nog in zijn kinderschoenen. De rol die glasvocht speelt in het welzijn/lijden van het netvlies is nog steeds onvoldoende begrepen. In de toekomst zou het modificeren van het glasvocht in een zeer vroeg stadium nochtans veel netvliesaandoeningen zoals diabetisch ooglijden en macula degeneratie gunstig kunnen beïnvloeden.

Voor meer informatie over verleden, heden en toekomst van de netvlieschirurgie kunt u terecht bij het proefschrift “Improving the outcome of rhegmatogenous retinal detachment repair by adding pieces to the puzzle. Historical review and recent contributions”.

Naast het stimuleren van onderzoek naar de behandeling van netvliesaandoeningen wil de Retina Repair Foundation er voor zorgen dat meer kennis en middelen ter beschikking worden gesteld voor de behandeling van netvliesziekten in ontwikkelende landen. In deze landen zijn er zo goed als geen voorzieningen op dit gebied. Dat betekent dat een ernstige aandoening van het netvlies nog steeds in vele gevallen onvermijdelijk tot blindheid van het aangedane oog leidt. Onze focus ligt hier met name bij opleiding geven zowel in Westerse setting als op locatie en daarnaast fondsen te werven die het opzetten en onderhouden van volledig operationele oog chirurgische units mogelijk maken.

 

Attachments:
Download this file (Beleidsplan.pdf)Beleidsplan[Beleidsplan]78 kB
Download this file (Getekende-jaarrekening-2017.pdf)Jaarverslag 2017[De jaarrekening van 2017]1261 kB
Download this file (Jaarrekening 2018.pdf)Jaarverslag 2018[De jaarrekening van 2018]415 kB
Download this file (verslag_2016.pdf)Jaarverslag 2016[De jaarrekening van 2016]225 kB